Türk Halk Müziği Korosu

Hacettepe Üniversitesi Rektörlük Türk Halk Müziği Korosu

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 11.10.2012 tarih ve 813-4662 sayılı yazısıyla kurulan “RTHM” Korosunun üyeleri; üniversitenin Akademik ve İdari Personelinden oluşmaktadır. Koronun şefliğini yine kendi bünyesinden olan değerli müzik eğitimcisi, sanatçı Cemalettin Kalender sürdürmektedir. “RTHM” Korosu kurulduğu andan itibaren Akademik bir yaklaşımla hazırladığı ve sunduğu “tematik konserlerle” hep ilklere imza atmıştır. Bu yaklaşımla görsel ve yazılı basınında ilgisini çekmiş yaptığı faaliyetler basında geniş yer bulmuştur, böylece üniversitelerin yapmaları gereken sanatta da öncü olma rolüne de bir parça katkıda bulunmuştur. Konserler bir prodüksiyon olarak bütünsellik içerisinde, anlatılmak istenen temaya uygun olarak yazılı metinlerle, görsel slayt ve ışıklarla desteklenerek bir oratoryo haline getirilerek sunulmaktadır.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
bhim@hacettepe.edu.tr

webmaster İsmail KURT