Klasik Türk Müziği Korosu

H.Ü. TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TÜMAUM) KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

Klasik Türk Müziğinin gerek icra, gerekse onun teorik tabanının unutulma eğiliminin gözlenebileceği günümüzde, akademik kurumlara düşen bir misyonun bulunduğu düşüncesiyle, Klasik Türk Müziğinin geçmişini ve bugününü müzik bilgisi ışığında yorumlayıp değerlendirerek ele alan koro 2004 yılında kurulmuştur.

Koro, repertuar çalışmaları yanında, akademik bir tavır içinde, Klasik Türk Müziğini teorik çalışmalarla da desteklemektedir. Ankara radyosunun değerli şef sanatçısı Vedat Kaptan YURDAKUL tarafından yönetilen koro, güz ve bahar olmak üzere bir çalışma döneminde iki konser vermekte, bazı özel günler dışında ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında huzurevlerinde de konserler düzenlemekte, ayrıca Klasik Türk Müziği bestecilerimizi eserleriyle tanıtıcı ve üniversite öğrencileri ile personele yönelik  solo ağırlıklı açıklamalı konserler de yapmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız   

 

Hacettepe Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
bhim@hacettepe.edu.tr

webmaster İsmail KURT