Hacettepe Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Üniversitem Hacettepe
Görev, Yetki ve Sorumluluklar